Inbjudan

Ornö Runt lördag 28:e maj 2016

Arr: Tyresö Båtklubb
Årgång 43
SRS Kölbåt och SRS Flerskrov

Regler

 • Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S samt SRS reglerna. (http://www.svensksegling.se).
 • Tävlande ska följa SSF:s licensbestämmelser för reklam.
 • Tävlingen är öppen för följande klasser:
  • SRS Kölbåtar och Flerskrov.
  • Priser delas ut till varje klass samt en sammanräknad total kölbåt respektive flerskrov.
  • Entypsklasser får egen klass vid 5 anmälda båtar.
 • En båt med högst två personers besättning får kappsegla med ett SRS-tal för shorthanded kappsegling (SRSs).
 • En båt med SRS/SRSv-tal för kappsegling utan undanvindssegel (spinnaker/gennaker) får anmälas utan sådana segel (Familjeklass).
 • Respektive klassförbunds regler gäller (http://www.svensksegling.se).
 • SRS-regler gäller (http://www.svensksegling.se). Om båten avviker från klassregler/båtdata, ska SRS-mätbrev uppvisas innan kappseglingen dock senast 2016-05-23 genom att SRS mätbrevsnummer anges via mejl orno.runt@tyresobat.se.
 • Alla båtar ska, i enlighet med ISAF Regulation 20, föra reklam vald och tillhandahållen av arrangören.
 • Alla båtar ska föra arrangörens startnummerlapp i fören på skrovets styrbordssida.
 • En tävlande som lämnat land ska ha på sig personlig flytutrustning. Den här regeln gäller inte vid kortvarigt byte eller justering av kläder eller personlig utrustning eller när den tävlande befinner sig i hamn eller under däck. Våtdräkter och torrdräkter är inte personlig flytutrustning. Detta ändrar KSR 40 och KSR Appendix S17.2. En båt som bryter mot den här regeln kan varnas eller straffas på det sätt som protestkommittén finner lämpligt.

Anmälan

 • Anmälan görs via följande Anmälningsformulär
 • Anmälningsavgift 450:- insatta senast torsdag 19:e maj på PG 842361-8. Efteranmälan 600:- till och med 26:e maj.
 • Ändringar av anmälan som klassbyte för Shorthanded eller Familjeklass (utan undanvindssegel) skall anmälas senast 23:e maj.

Villkor för att delta

 • Skepparen ska vara medlem i en klubb som är ansluten till Svenska Seglarförbundet och ska anges i anmälan.
 • Båt ska vara ansvarsförsäkrad.
 • Tävlande deltar helt på egen risk, se KSR 4 ”Besluta att kappsegla”. Tyresö Båtklubb accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som någon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter tävlingen.

Seglingsföreskrifter och registrering

 • Startkuvert med seglingsföreskrifterna, säkerhetsplan, startlistor och nummerlappar finns tillgängliga hos Benn’s torsdag 26:e maj kl 15-18 och fredag 27:e kl 9-12, Prästkragens väg 20, Saltsjö-Boo.
 • I sekretariatet på Ornö fredag 27:e kl 19-21 och tävlingsdagen 07:30-09:30, på udden vid Kolnäsvikens inlopp
 • Uthämtat startkuvert är likställt med registrering.

Dessutom finns seglingsföreskrifterna, säkerhetsplan, startlistor publicerade på hemsidan från 25:e maj www.ornorunt.se

Kappseglings område och bana

 • Kappseglingen sker på vattnen runt Ornö. Se ”Banbeskrivning”. Banans längd ca 23 MN.

Skepparmöte

 • Tävlingsdagen kl. 8.30 på udden vid Kolnäsvikens inlopp, Ornö – N59°04,95′ / O18°23,23′.

Start

 • Första start: Lördag kl. 10.30.
 • Mellan bojar utanför Kolnäsvikens inlopp.

After Sail

 • Lördag kl 19-21. TBK bjuder på korv & bröd

Prisutdelning

 • Lördag kl. 19.30, på udden vid Kolnäsvikens inlopp

Tips före/efter seglingen

 • Det finns gästhamnar i närheten för dem som vill göra tillfartsseglingen förväg, t ex två st. i Dalarö. Länk till Dalarös gästhamnar under ”Allmänt”.
 • Dalarö Båtklubb har en sjösättningsramp i Askfatshamnen. Kontakta DBK om möjlighet att låna denna och ev avgift.
 • En del har besättningsmedlemmar som ansluter på lördag morgon. Dessa hämtas enklast i Hässelmara eller Dalarö. Hässelmara ligger ca 1 NM ost-nordost Kolnäsviken (N59°05,36 / O18°24,94) och det går färja dit från Dalarö. Länk till Ornö-färjan under ”Allmänt”.
 • Bil går att parkera på Dalarö. Länk till P-karta under ”Allmänt”.

Övrigt

 • Ornö Runt ingår i Liros Stockholm SRS Cup 2016

Upplysningar

 • Tävlingsledare – Henrik Andwinge: 070-5588000
 • Anmälan – Henrik Berglund: 076-7717506 / orno.runt@tyresobat.se

Välkomna!


Ornö Runt 2011. Foto: styvkuling.se