Inbjudan

Ornö Runt lördag 25:e maj 2019 – Se anmälda/startlistor här


Foto: Sabine Jädersten

Arr: Tyresö Båtklubb
Årgång 46
SRS Kölbåt och SRS Flerskrov

Regler

 • Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S samt SRS-reglerna. (http://www.svensksegling.se).
 • Tävlande ska följa SSF:s licensbestämmelser för reklam.
 • Tävlingen är öppen för följande klasser:
  • SRS Kölbåtar och Flerskrov.
  • Priser delas ut till varje klass samt en sammanräknad total kölbåt respektive flerskrov.
  • Entypsklasser får egen klass vid 5 anmälda båtar.
 • En båt med högst två personers besättning får kappsegla med ett SRS-tal för shorthanded kappsegling (SRSs).
 • En båt med SRS-tal för kappsegling utan flygande försegel (spinnaker/gennaker/code-segel) får anmälas utan sådana segel (Cruisingklass).
 • Respektive klassförbunds regler gäller (http://www.svensksegling.se).
 • SRS-regler gäller (http://www.svensksegling.se). Om båten avviker från klassregler/båtdata, ska SRS-mätbrev uppvisas innan kappseglingen dock senast 2019-05-24 genom att SRS mätbrevsnummer anges i anmälan och i andra hand via mejl orno.runt@tyresobat.se.
 • Alla båtar ska, i enlighet med ISAF Regulation 20, föra reklam vald och tillhandahållen av arrangören.
 • Alla båtar ska föra arrangörens startnummerdekal i fören på skrovets styrbordssida.
 • En tävlande som lämnat land ska ha på sig personlig flytutrustning. Den här regeln gäller inte vid kortvarigt byte eller justering av kläder eller personlig utrustning eller när den tävlande befinner sig i hamn eller under däck. Våtdräkter och torrdräkter är inte personlig flytutrustning. Detta ändrar KSR 40 och KSR Appendix S1. En båt som bryter mot den här regeln kan varnas eller straffas på det sätt som protestkommittén finner lämpligt.

Anmälan

 • Anmälningsavgiften 450:- betalas vid anmälan via Swish till 123 637 88 06
  mottagare Tyresö Båtklubb.
  – Ange båtnamn och segelnummer vid betalning.
 • Anmälan utan samtidig betalning registreras ej.
 • Sista dag för anmälan till ordinarie avgift är tisdag 14:e maj.
 • Efteranmälan 900:- samt avdrag för flygande segel ej tillåtet efter söndag 19:e maj.
 • Ändringar av anmälan som klassbyte för Shorthanded eller Cruisingklass (utan flygande försegel) skall anmälas senast söndag 19:e maj.

Villkor för att delta

 • Skepparen skall vara medlem i en klubb som är ansluten till Svenska Seglarförbundet och ska anges i anmälan med klubblista.
 • Båt skall vara ansvarsförsäkrad.
 • Tävlande deltar helt på egen risk, se KSR 4 ”Besluta att kappsegla”. Tyresö Båtklubb accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som någon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter tävlingen.

Seglingsföreskrifter och registrering

 • Startkuvert med seglingsföreskrifterna, säkerhetsplan, startlistor och nummerlappar finns tillgängliga hos Benn’s torsdag 23:e kl 10-19 och fredag 24:e kl 9-12, Prästkragens väg 20, Saltsjö-Boo. I samband med detta erbjuder Benns seglarna som hämtar sitt startkuvert en ”Ornö Runt rabatt” om 10 % på ordinarie sortiment och ordinarie priser. Gäller ej beställningsvaror eller kampanjvaror. Gäller endast då startkuvertet hämtas.
 • I sekretariatet på Ornö fredag 24:e maj kl 19-21 och tävlingsdagen 07:30-09:30, på udden vid Kolnäsvikens inlopp
 • Uthämtat startkuvert är likställt med registrering.

Dessutom finns seglingsföreskrifterna, säkerhetsplan, startlistor publicerade på hemsidan från 22:e maj www.ornorunt.se

Kappseglings område och bana

 • Kappseglingen sker på vattnen runt Ornö. Se ”Banbeskrivning”. Banans längd ca 23 MN.

Skepparmöte

 • Tävlingsdagen kl. 8.30 på udden vid Kolnäsvikens inlopp, Ornö – N59°04,95′ / O18°23,23′.

Start

 • Första start: Lördag kl. 10.30.
 • Mellan bojar utanför Kolnäsvikens inlopp.

After Sail

 • Lördag kl 19-21. Tyresö Båtklubb bjuder på korv & bröd

Prisutdelning

 • Lördag kl. 19.30, på udden vid Kolnäsvikens inlopp

Tips före/efter seglingen

 • Det finns gästhamnar i närheten för dem som vill göra tillfartsseglingen förväg, t ex två st. i Dalarö samt Karlslunds Marina. Länk till Dalarös gästhamnar under ”Allmänt”.
 • Dalarö Båtklubb har en sjösättningsramp i Askfatshamnen. Kontakta DBK om möjlighet att låna denna och ev avgift.
 • En del har besättningsmedlemmar som ansluter på lördag morgon. Dessa hämtas enklast i Hässelmara eller Dalarö. Hässelmara ligger ca 1 NM ost-nordost Kolnäsviken (N59°05,36 / O18°24,94) och det går färja dit från Dalarö. Länk till Ornö-färjan under ”Allmänt”.
 • Bil går att parkera på Dalarö. Länk till P-karta under ”Färja mm”.

Övrigt

 • Ornö Runt ingår i Liros Stockholm SRS Cup 2019

Upplysningar

Välkomna!


Ornö Runt 2011. Foto: styvkuling.se