Anslagstavla (Officiella anslagstavlan finns vid sekretariatet)

 

Startnummer Klass Båtnamn Segelnummer Kommenter
180 SH1 Dehlight 10 Efteranmäld
181 Cruising Joy 201 Efteranmäld
54 SRS1 Innis 428 Korrigerat segelnummer
182 SH2 Seglamer.se 1 Efteranmäld
71 SRS2 Saphira 207 Uppdaterat mätbrev SRS justerat till  0,944
133 SRS5 IT Advisor 151 Uppdaterat mätbrev SRS justerat till  1,206
183 C55 Moderna Bryggor 492 Efteranmäld
77 SRS2 Athena 14 Byter klass till SH1 med SRS 0,964
86 SRS3 Luffa 522 Uppdaterat mätbrev SRS justerat till  1,021
30 SH2 Monday Never 10968 Uppdaterat mätbrev SRS justerat till  1,003
96 SRS3 Oriole 106 SRS justerat till  1,028
72 SRS2 Lowa 194 Uppdaterat mätbrev SRS justerat till  0,910 inkl klassbyte till SRS1
84 SRS3 Soya 210 Uppdaterat mätbrev SRS justerat till  1,039 och klassbyte till SRS4
105 SRS4 Loyal 360 Uppdaterat mätbrev SRS justerat till  1,048
95 SRS3 Salt 138 Uppdaterat mätbrev SRS justerat till  1,013
40 SH2 Pellegrino 10944 Korrigerat SRS till 1,013
14 C55 Team Dream 203 Byte skeppare till Jonas Malmsten