Seglingsföreskrifter

Seglingsföreskrifter Ornö Runt 2018-05-19

Arrangör Tyresö Båtklubb (TYBK)

Sekretariat: På udden vid Kolnäsvikens inlopp. Där finns också anslagstavla.
Öppet: Fredag
19-21, lördag 7:309:30 och under protesttiden.
VHF-kanal 72 används även för information till deltagarna.
Meddelande kan lämnas på
tel. 0705422355 (John Öhman).

Tävlingsledning Tävlingsledare: Henrik Andwinge
Protestkommitté: Owe Lundblad, Torbjörn Dahl, Henrik Andwinge
Kappseglingskommitté: Henrik Andwinge, Peter Nilsson, Patrik Rosquist, Hans Sjödin, Anders Sederholm, Henrik Berglund, , Torbjörn Dahl, Lars Blomgren, Johanna Dahlén, Carl-Olof Lindqvist och John Öhman

Regler Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S samt SRS reglerna. (http://www.svensksegling.se).
Tävlande ska följa SSF:s licensbestämmelser för reklam.

Tävlingen är öppen för följande klasser:

 • SRS Kölbåtar och Flerskrov

 • I SRS delas priser ut till varje klass samt en sammanräknad total kölbåt respektive flerskrov. 

En båt med högst två personers besättning (def. besättning se RSR C .5.1.) får kappsegla med ett SRS-tal för shorthanded kappsegling (SRSs) utöver dessa två personer i besättningen får en media crew eller passagerare finnas ombord men denna får inte deltaga i handhavandet av båten.
En båt med SRS/SRSv-tal för kappsegling utan undanvindssegel (spinnaker/gennaker) får anmälas utan sådana segel (Cruisingklass).

Respektive klassförbunds regler gäller (http://www.svensksegling.se).
SRS-regler gäller (http://www.svensksegling.se). Om båten avviker från klassregler/båtdata, ska SRS-mätbrev kunna uppvisas innan kappseglingen dock senast 2017-05-08 genom att SRS mätbrevsnummer anges via mejl orno.runt@tyresobat.se.

Alla båtar ska, i enlighet med ISAF Regulation 20, föra reklam vald och tillhandahållen av arrangören.
Alla båtar ska föra arrangörens startnummerlapp i fören på skrovets styrbordssida samt Liros Cup dekal på styrbord- och babordsidan av båten.

En tävlande som lämnat land ska ha på sig personlig flytutrustning. Den här regeln gäller inte vid kortvarigt byte eller justering av kläder eller personlig utrustning eller när den tävlande befinner sig i hamn eller under däck. Våtdräkter och torrdräkter är inte personlig flytutrustning. Detta ändrar KSR 40 och KSR Appendix S1.1. En båt som bryter mot den här regeln kan varnas eller straffas på det sätt som protestkommittén finner lämpligt.

Villkor för att delta Skepparen ska vara medlem i en klubb som är ansluten till Svenska Seglarförbundet.

Båt ska vara ansvarsförsäkrad.

Tävlande deltar helt på egen risk, se KSR 4 ”Besluta att kappsegla”. Tyresö Båtklubb accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som någon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter tävlingen.

Registrering Uthämtat startkuvert är likställt med registrering.

Skepparmöte 8:30 på udden vid Kolnäsvikens inlopp – N59°05,0 / O18°23,3.

Uppskjuten start Enligt 27.3. Flagga AP sätts, två skott skjuts, AP halas, ett skott skjuts en minut innan varningssignal skjuts.

Startprocedur Enligt regel 26. Varningssignal för första start kl. 10:25.
Varning Klassflagga, skott 5 min.
Förberedelse Flagga P, tut 4 min.
En-minut Flagga P ned, långt tut 1 min.
Start Klassflagga ned, skott 0

Enskild återkallelse Enligt 29.1. Flagga X sätts med ett tut.

Allmän återkallelse Enligt 29.2. Flagga Första Likhetstecken sätts, två skott skjuts.
Avvikelser: Första likhetstecken tas ned efter 2 minuter utan ljudsignal.
Återkallad klass startar om efter sista ordinarie klass.

Bana Startlinje mellan bojar utanför Kolnäsviken. Därefter gul boj N och O Lilla Lökholmen, S kobben 100 meter söder om Enskär, S Kullbäling,
V Björkö, V och N Strömmingsholmen. Mållinje mellan bojar utanför Kolnäsviken.
Banlängd: 23 NM. Banskiss vid sekretariatet.

Avkortad bana Banan kan avkortas (meddelas på VHF kanal 72). Målgång blir då mellan bojar vid Lindholmsgrundet eller Enskär (ost Kullbäling).

Tidsbegränsning Vid målgång efter 17:00 rapporterar man själv sin målgångstid till 076-7717506.
Maxtid kan anges till 1
7:00 eller senare (meddelas på VHF kanal 72).

Målgång Startnr STYRBORDS sida fören. Storseglet ska ha båtens segelnummer. Notera egen målgångstid, båt före och efter. Lämna in uppgifterna (alternativ finns på målgångskortet).

Protester Skall lämnas senast en 30 min. efter målgång till sekretariatet.

Resultat Skott skjuts och TBK:s klubbvimpel hissas i en segelbåtsmast när resultatlistorna satts upp vid sekretariatet. Finns också på http://ornorunt.se. Ansvarig: Henrik Berglund 076-7717506 (frågor om placering undanbedes).

Säkerhetsföreskrifter Ornö Runt

Säkerhetsgenomgång sker i samband med skepparmötet.

Allmänt om säkerhet vid kappsegling

 • KSR 1.1 Hjälpa dem som är i fara:
  En båt eller tävlande ska ge all möjlig hjälp till personer eller farkoster i fara.

 • KSR 1.2 Livräddningsutrustning och personlig flytutrustning:
  En båt ska medföra betryggande livräddningsutrustning för alla ombord varav en enhet ska vara tillgänglig för omedelbart bruk, om inte båtens klassregler föreskriver något annat. Varje tävlande ansvarar själv för att ha på sig den personliga flytutrustning som är lämplig under rådande förhållanden.

 • KSR 4 Besluta att kappsegla:
  En båt ansvarar själv för sitt beslut att delta i en kappsegling eller att fortsätta kappsegla.


Säkerhetsinstruktioner

 • Undsätt alltid människor först och därefter utrustning och båtar.

 • Närmaste medtävlare ska omedelbart gå fram till en kapsejsad/havererad båt och ge hjälp.

 • Vid NÖDSITUATION eller ALLVARLIG OLYCKA
  LARMA SJÖRÄDDNINGEN omgående: VHF kanal 16 eller Ring 112
  Informera sedan Säkerhetschefen eller någon annan i tävlingsledningen.

 • Om situationen bedöms vara under kontroll, fråga ändå om båtens besättning önskar hjälp och ingrip om bistånd begärs.

 • En person i vattnet ska som regel anses vara i fara. Det är en skyldighet för varje deltagare och funktionär att vid behov undsätta en person i fara.

 • Att plocka upp en person i fara ur vattnet och återbörda denna till sin båt ska normalt inte betraktas som hjälp från utomstående ur kappseglingsreglernas bemärkelse. Det är därför tillåtet för en person som tagits upp ur vattnet att fortsätta kappsegla.

 • När hjälp påkallas, närma dig den nödställde från lovart. Närma dig med stäven så att propellern inte utgör ett riskmoment.
  Viktigt: Om
  person i vattnet hamnar i närheten av propellern – stäng av motorn omedelbart.


Sjukvård
Akutmottagningen på sjukhus kan nås via telefon, se under respektive platsinformation.
Enklare sjukvårdsutrustning skall finnas ombord på varje deltagande båt.


Kontaktuppgifter

Namn

Funktion

Telefon

Radioanrop VHF

Sjöräddningen

NÖD

112

Sweden Rescue, kanal 16

Peter Nilsson

Säkerhetschef

073-317 38 87

Ornö Runt, kanal 72

John Öhman

Sekreteriat

0705422355

Ornö Runt, kanal 72

Henrik Andwinge

Tävlingsledare

070-558 80 00

Ornö Runt, kanal 72

Anders Sederholm

Seglingsledare

070-224 06 35

Ornö Runt, kanal 72