Banbeskrivning

  • Start mellan bojar utanför Kolnäsviken
  • Boj Nord och Ost Lilla Lökholmen samt Nord och Ost Lilla Lökholmen.
  • Syd kobben 100 meter söder om Enskär
  • Syd Kullbäling
  • Väst Björkö
  • Väst och Nord Strömmingsholmen
  • Mål mellan bojar utanför Kolnäsviken

Banans längd är 23 NM.

Bild på bana