Inbjudan

Nytt datum för Ornö Runt  2021 är lördagen den 21 augusti.
Ornö Runt SRS Kölbåt ”full crew”, SRS Shorthanded, SRS Flerskrov lördag 21:e augusti 2021. Shorthanded har dessutom Distriktsmästerskap (DM) under Ornö Runt.

– Se anmälda/startlistor här


Foto: Sabine Jädersten

Arr: Tyresö Båtklubb
Årgång 47
SRS Kölbåt och SRS Flerskrov
DM för Stockholms Distriktet i SRS Shorthanded

Regler

 • Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S samt SRS-reglerna. (http://www.svensksegling.se).
 • Tävlande ska följa SSF:s licensbestämmelser för reklam.
 • Tävlingen är öppen för följande klasser:
  • SRS Kölbåtar och Flerskrov.
  • I SRS delas pris ut till sammanräknad totalvinnare kölbåt samt plaketter till Shorthand DM 1:a, 2:a och 3:a.
  • Entypsklasser får egen klass vid 5 anmälda båtar.
 • En båt med högst två personers besättning får kappsegla med ett SRS-tal för shorthanded kappsegling (SRSs).
 • Ornö Runt är 2021 officiellt DM  för SRS Shorthanded. Endast seglare från klubbar tillhörande Stockholm Seglarförbund räknas med i en separat resultaträkning för DM med plaketter till 1:an, 2:an och 3:an Shorthanded klassen. Detta begränsar dock inte att seglare från andra distrikt och länder deltar i kappseglingen.
 • En båt med SRS-tal för kappsegling utan flygande försegel (spinnaker/gennaker/code-segel) får anmälas utan sådana segel (Cruisingklass).
 • Respektive klassförbunds regler gäller (http://www.svensksegling.se).
 • SRS-regler gäller (http://www.svensksegling.se). Om båten avviker från klassregler/båtdata, ska SRS-mätbrev uppvisas innan kappseglingen dock senast 2021-08-16 genom att SRS mätbrevsnummer anges i anmälan och i andra hand via mejl orno.runt@tyresobat.se.
 • Alla båtar ska, i enlighet med ISAF Regulation 20, föra reklam vald och tillhandahållen av arrangören.
 • En tävlande som lämnat land ska ha på sig personlig flytutrustning. Den här regeln gäller inte vid kortvarigt byte eller justering av kläder eller personlig utrustning eller när den tävlande befinner sig i hamn eller under däck. Våtdräkter och torrdräkter är inte personlig flytutrustning. Detta ändrar KSR 40.1 och KSR Appendix S1. En båt som bryter mot den här regeln kan varnas eller straffas på det sätt som protestkommittén finner lämpligt.

Anmälan

 • Anmälningsavgiften är 450:- betalas när vi kan bekräfta att kappseglingen blir av genom att ett mejl går ut till de anmälda.  anmälan
 • Sista dag för anmälan till ordinarie avgift är torsdag den 12:e augusti.
 • Efteranmälan 900:- avdrag för flygande segel ej tillåtet efter måndag 16:e augusti.
 • Ändringar av anmälan till Cruisingklass (utan flygande försegel) skall anmälas senast måndag 16:e augusti.
 • Ändringar av anmälan till Shorthanded skall anmälas senast onsdag 18 augusti.

Villkor för att deltaga

 • Skepparen skall vara medlem i en klubb som är ansluten till Svenska Seglarförbundet och ska anges i anmälan med klubblista.
 • Varje besättning skall göra en medicinsk egenkontroll på tävlingsdagen enligt detta dokument från Svenska Seglarförbundet för att säkerställa att smittspridning minimeras i samband med kappseglingen.
 • Båt skall vara ansvarsförsäkrad.
 • Tävlande deltar helt på egen risk, se KSR 3 ”Besluta att kappsegla”. Tyresö Båtklubb accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som någon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter tävlingen.

Seglingsföreskrifter och registrering

 • De digitala seglingsföreskrifterna, säkerhetsplan, startlistor och nummerlappar finns tillgängliga på hemsidan från tisdag 17:e augusti kl 16 www.ornorunt.se
 • Ingen registrering sker utan hela administrationen är digital med anledning av pandemin.

Kappseglings område och bana

 • Kappseglingen sker på vattnen runt Ornö. Se ”Banbeskrivning”. Banans längd ca 23 MN.

Skepparmöte

 • Inget skepparmöte, men frågor kan mejlas till kappseglingskommittén till följande mejl orno.runt@tyresobat.se

Start

 • Första start: Lördag kl. 10.30.
 • Mellan bojar utanför Kolnäsvikens inlopp.

After Sail

 • Ingen aftersail pga av pandemin

Prisutdelning

 • Resultat meddelas via endast digitalt via hemsidan och facebook under kvällen den 21 augusti.

Övrigt

 • Ornö Runt ingår i Liros Cup

Insamling och behandling av personuppgifter

 • Med personuppgifter avses sådan information som, direkt eller indirekt, kan hänföras till dig som individ. Exempel på sådan information är namn, kontaktuppgifter, tävlingsresultat. Med behandling av personuppgifter avses alla åtgärder som vi vidtar med personuppgifterna, exempelvis insamling, registrering och lagring.
 • Vi i Tyresö Båtklubb behandlar personuppgifter som du själv har tillhandahållit oss i syfte att administrera kappseglingen Ornö Runt.
 • Du har rätt att, i enlighet med GDPR, när som helst begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig, att få felaktiga personuppgifter rättade, att Tyresö Båtklubb ska sluta behandla samt radera dina personuppgifter, att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, att dra tillbaka ett samtycke till viss behandling (där samtycke har inhämtats) samt att invända mot behandlingen av personuppgifterna. Vänligen kontakta i sådant fall Tyresö Båtklubb via mejl.

Upplysningar

Välkomna!


Ornö Runt  Foto: styvkuling.se