Tack för din anmälan!

  • Anmälningsavgiften 450:- betalas vid anmälan via Swish till 123 694 0720 mottagare Tyresö Båtklubb. Ange båtnamn och segelnummer vid betalning.
  •  Anmälan utan samtidig betalning registreras ej.
  • Sista dag för anmälan till ordinarie avgift är tisdag 23:e maj.
  • Efteranmälan 900:- samt avdrag för flygande segel ej tillåtet efter tisdag 30:e maj.
  • Din anmälan ska finnas på hemsidan inom en vecka. Kontrollera uppgifterna. Skulle de inte stämma – skicka ett e-brev till orno.runt@tyresobat.se.