Protester

Digital Protestprocess

  1. Protester måste mejlas till följande adress orno.runt@tyresobat.se
  2. Om möjligt använd följande protestblankett
  3. Går inte protestblanketten att använda skriv så mkt som möjlight i mejlet
  4. Gör om möjligt en skiss över protestsituationen och ta ett foto och lägg med som en bilaga
  5. Notifiera via Whats App gruppen Ornö Runt att ni lämnat in en protest
  6. Protestkommittén tar vid för hantering
  7. Var tillgänglig på telefon
  8. Protestförhandlingar sker vid Kolnäsviken i anslutning till sekretariatet