Seglingsföreskrifter Ornö Runt 2024

Uppdaterad 2024-05-05

Arrangör

Tyresö Båtklubb (TyBK)

Sekretariat

På udden vid Kolnäsvikens inlopp. Den officiella anslagstavlan är digital via hemsidan. Öppet: fredag 20-21, lördag 7:30-9:30 och under protesttiden. VHF-kanal 72 används även för information till deltagarna under tävlingsdagen. Meddelande kan på tävlingsdagen lämnas på tel. 0721-572 631 (Staffan Ljung).

Tävlingsledning       

Tävlingsledare: Staffan Ljung
Protestkommitté: Owe Lundbladh, Torbjörn Dahl
Kappseglingskommitté: Anders Sederholm, Martin Gradén, Torbjörn Dahl, Johanna Dahlén, Carl-Olof Lindqvist, Jonathan Lautmann, Mathias Olsson och Thomas Dättermark.

Regler

Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) samt SRS reglerna. (http://www.svensksegling.se).
Tävlande ska följa SSF:s licensbestämmelser för reklam.

Tävlingen är öppen för följande klasser: SRS Kölbåtar och Flerskrov.

 • I SRS delas pris ut till sammanräknad totalvinnare kölbåt, samt 1:a, 2:a och 3:a i alla SRS- och Entypsklasser samt plaketter till SRS Kölbåt Full Crew DM 1:a, 2:a och 3:a (DM plaketter skickas hem i efterhand).
 • En båt med högst två personers besättning får kappsegla med ett SRS-tal för shorthanded kappsegling (SRSs). SRS-tal för shorthand får endast användas i shorthandklassen.
 • En båt med SRS/SRSv/SRSs-tal för kappsegling utan undanvindssegel (spinnaker/gennaker) får anmälas utan sådana segel (Cruisingklass).
 • Respektive klassförbunds regler gäller (http://www.svensksegling.se).
 • SRS-regler gäller (http://www.svensksegling.se). Om båten avviker från klassregler/båtdata, ska SRS-mätbrev kunna uppvisas innan kappseglingen. genom att SRS mätbrevsnummer anges via mejl orno.runt@tyresobat.se.
 • Alla båtar skall, i enlighet med ISAF Regulation 20, föra Liros Cup reklam tillhandahållen av arrangören. Ett Liros Cup märke styrbord- resp. babordsida.
 • KSR 40.1 gäller under hela tiden en båt är på vattnet, men den gäller inte när båten är förtöjd eller när den tävlande befinner sig under däck. Våtdräkter och torrdräkter är inte personlig flytutrustning. En båt som bryter mot den här regeln kan varnas eller straffas på det sätt som protestkommittén finner lämplig.
 • Autopilot, är tillåten för båtar i Shorthandklasserna eller om autopiloten finns medtagen som undantag/avvikelse till KSR 52 i SRS-mätbrevet. Det förutsätts dock att de Internationella Sjövägsreglerna, kapitel B – Styrnings – och seglingsregler efterlevs Regel 5 – Utkik föreskrives.
 • Den första meningen i regel 44 ändras till: En båt får ta ett straff när den kan ha brutit mot en eller flera regler i del 2 (utom regel 14 när den har orsakat sak- eller personskada) när det kappseglar. ”Ett straff” betyder följande: Ett ensvängsstraff skall tas enligt regel 44.2.

Villkor för att deltaga    

 • Tävlande båt ska vara ansvarsförsäkrad.
 • Tävlande deltar helt på egen risk, se KSR 3 ”Beslut att kappsegla”. Tyresö Båtklubb accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som någon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter tävlingen.
 • Tävlande båt ska kunna visa upp giltigt mätbrev.
 • Tävlingen gäller SRS kölbåt, SRS Flerskrov, SRSs och den som är ansvarig ombord ska vara medlem av en klubb ansluten till Svenska Seglarförbundet eller för utlänska deltagare vara anslutna till sin nationella myndighet

Registrering             

Uthämtat startkuvert är likställt med registrering

Skepparmöte            

Tävlingsdagen kl. 8.30 på udden vid Kolnäsvikens inlopp, Ornö – N59°04,95′ / O18°23,23′

Starttider

Varningssignal för första start kl. 10:25

Uppskjuten start

Enligt KSR 27.3. Flagga AP sätts, följt av två tut, AP halas, ett tut en minut innan varningssignal för start signaleras med tut.

Startprocedur

Enligt KSR 26. Varningssignal för första start kl. 10:25.

Varning Klassflagga upp samt tutsignal       5 min
Förberedelsesignal   Flagga P upp samt tutsignal 4 min
En-minut Flagga P ned samt lång tutsignal  1 min
Startsignal Klassflagga ned, tutsignal      0

Enskild återkallelse

Enligt KSR 29.1. Flagga X sätts med ett tut.

Allmän återkallelse  

Enligt KSR 29.2. Flagga första likhetstecken sätts, två tut.
Avvikelser: Första likhetstecken tas ned efter 2 minuter utan ljudsignal. Återkallad klass startar om efter sista ordinarie klass.

Bana

Startlinje mellan orangea bojar utanför Kolnäsviken. Därefter stor gul boj N och O Lilla Lökholmen samt N och O Lilla Lökholmen, S kobben 100 meter söder om Enskär, S Kullbäling,  V Björkö, V och N Strömmingsholmen. Mållinje mellan orangea bojar utanför Kolnäsviken. Banlängd: 23 NM. Banskiss se hemsidan.

Avkortad bana

Banan kan avkortas (meddelas på VHF kanal 72). Målgång blir då mellan bojar vid Lindholmsgrundet eller Enskär (ost Kullbäling).

Tidsbegränsning

Vid målgång efter 17:00 rapporterar man själv sin målgångstid till via hemsidan http://ornorunt.se/malgang/. Maxtid är satt till 17:00 för att komma med i resultatet samma dag, men alla som sänder in en målgångstid under tävlingsdagen kommer få ett resultat uträknat i den slutgiltiga resultatlistan som presenteras på hemsidan följande vecka.

Målgång                   

Storseglet och överlappande försegel ska ha båtens segelnummer. Notera egen målgångstid, båt före och efter. Lämna in uppgifterna elektroniskt via hemsidan http://ornorunt.se/malgang/.

Protester

Digital Protestprocess

 1. Protester måste mejlas till följande adress orno.runt@tyresobat.se.
 2. Om möjligt använd följande protestblankett,
 3. Går inte protestblanketten att använda skriv så mkt som möjligt i mejlet.
 4. Gör om möjligt en skiss över protestsituationen och ta ett foto och lägg med som en bilaga.
 5. Notifiera via Whats App gruppen Ornö Runt att ni lämnat in en protest.
 6. Protestkommittén tar vid för hantering.
 7. Var tillgänglig på telefon.
 8. Protestförhandling sker vid Kolnäsviken i anslutning till sekretariatet.

Skall lämnas senast 1 timme efter målgång, dock allra senast kl 17 via ovanstående process. Protest som lämnats in sent på grund av sen målgång, behandlas vid ett senare tillfälle.

Resultat

Aftersail och prisutdelning: Lördag kl 18-20:30. Tyresö Båtklubb bjuder på korv & bröd (även vegetarisk korv finns), på udden vid Kolnäsvikens inlopp. Prisutdelning startar ca kl 19:30. Resultatet publiceras under kvällen på http://ornorunt.se och via Ornö Runts facebookgrupp.

Säkerhets föreskrifter

Allmänt om säkerhet vid kappsegling

 • KSR 1.1 Hjälpa dem som är i fara:
  En båt eller tävlande ska ge all möjlig hjälp till personer eller farkoster i fara.
 • KSR 1.2 Livräddningsutrustning och personlig flytutrustning:
  En båt ska medföra betryggande livräddningsutrustning för alla ombord varav en enhet ska vara tillgänglig för omedelbart bruk, om inte båtens klassregler föreskriver något annat. Varje tävlande ansvarar själv för att ha på sig den personliga flytutrustning som är lämplig under rådande förhållanden.
 • KSR 3 Besluta att kappsegla:
  En båt ansvarar själv för sitt beslut att delta i en kappsegling eller att fortsätta kappsegla.
 • Båt som hjälper annan båt i en nödsituation kommer att kunna gottgöras för detta i resultatuträkningen.

Säkerhetsinstruktioner

 • Undsätt alltid människor först och därefter utrustning och båtar.
 • Närmaste medtävlare ska omedelbart gå fram till en kappsejsad/havererad båt och ge hjälp.
 • Vid NÖDSITUATION eller ALLVARLIG OLYCKA
  LARMA SJÖRÄDDNINGEN omgående: VHF kanal 16 eller Ring 112
  Informera sedan tävlingsledningen.
 • Om situationen bedöms vara under kontroll, fråga ändå om båtens besättning önskar hjälp och ingrip om bistånd begärs.
 • En person i vattnet ska som regel anses vara i fara. Det är en skyldighet för varje deltagare och funktionär att vid behov undsätta en person i fara.
 • Att plocka upp en person i fara ur vattnet och återbörda denna till sin båt ska normalt inte betraktas som hjälp från utomstående ur kappseglingsreglernas bemärkelse. Det är därför tillåtet för en person som tagits upp ur vattnet att fortsätta kappsegla.
 • När hjälp påkallas, närma dig den nödställde från lovart. Närma dig med stäven så att propellern inte utgör ett riskmoment.
  Viktigt: Om person i vattnet hamnar i närheten av propellern – stäng av motorn

Sjukvård

Akutmottagningen på sjukhus kan nås via telefon, se under respektive platsinformation.
Enklare sjukvårdsutrustning skall finnas ombord på varje deltagande båt.


Kontaktuppgifter

NamnFunktionTelefonRadioanrop VHF
SjöräddningenNÖD112Sweden Rescue, kanal 16
Anders Sederholm Seglingsledare076 640 27 65Ornö Runt, kanal 72
Staffan LjungTävlingsledare0721 572 631Ornö Runt, kanal 72
SekretariatOrnö Runt, kanal 72
SäkerhetOrnö Runt, kanal 72