Inbjudan 2022

Ornö Runt 2022 med DM för Shorthanded

Datum: Lördag 21 maj 2022

Plats: Kolnäsviken, Ornö, Haninge

Tävlingens nivå: Regional distanskappsegling

Båtklasser:   
– SRS Kölbåtar
– SRS Flerskrov
– SRSs Shorthanded med Officiellt DM där ansvarig ombord tillhör Stockholms Seglarförbund
– Entypsklasser får egen klass vid 5 anmälda båtar (IF, H-båt, Express, F18 mfl.)

Arrangör: Tyresö Båtklubb (TyBK)

1.       Regler

1.1Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR).

1.2     SRS-reglerna gäller för kölbåt respektive flerskrov med SRSs, shorthanded, och möjlighet till alternativ segelkonfiguration utan flygande försegel (crusingklass).

1.3     KSR 40.1 gäller under hela tiden en båt är på vattnet, men den gäller inte när båten är förtöjd eller när den tävlande befinner sig under däck. Våtdräkter och torrdräkter är inte personlig flytutrustning. En båt som bryter mot den här regeln kan varnas eller straffas på det sätt som protestkommittén finner lämpligt.

1.4     En båt som sitter fast efter grundstötning eller kollision får använda motor för att ta sig loss i enlighet med KSR 42.3h och 42.3i.

1.5     KSR 52 ändras så att i SRSs shorthandklasserna är användning av elektriska vinschar för hissning och skotning av segel samt användning av autopilot är tillåtet.

1.6     Alla båtar ska, föra arrangörens tillhandahållna startnummerdekal och Liros Cup reklam i fören på skrovets styrbordssida.

2.       Villkor för att delta

2.1     Tävlande båt ska vara ansvarsförsäkrad.

2.2     Tävlande deltar helt på egen risk, se KSR 3 ”Besluta att kappsegla”. Tyresö Båtklubb accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som någon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter tävlingen.

2.3     Tävlande båt ska kunna visa upp giltigt mätbrev eller motsvarande senast fredagen den 20 maj 2020 kl 21.00.

2.4     Tävlingen gäller SRS kölbåt, SRS Flerskrov, SRSs och den som är ansvarig ombord ska vara medlem av en klubb ansluten till Svenska Seglarförbundet eller för utlänska deltagare vara anslutna till sin nationella myndighet. Svenska Seglarförbundets klubblista.

3.       Anmälan

3.1     Anmälan ska göras via ornorunt.se senast söndag den 15 maj eller direkt här anmälan.

3.2     Anmälningsavgiften är 460 kr och betalas via Swish i samband med anmälan. Efteranmälan mot förhöjd avgift 900 kr (avdrag för flygande segel ej tillåtet efter måndag 16:e maj).

3.3     Val av segelkonfiguration, tävlande båt som vill ändra sitt val skall anmäla det till arrangören via mejl orno.runt@tyresobat.se senast måndag 16 maj 2022.

3.4 Avanmälan som görs senast 14 dagar före tävlingen eller om arrangören avvisar en båts anmälan, kommer anmälningsavgiften att betalas tillbaka.

4.       Registrering och besiktning

4.1     Startkuvert med seglingsföreskrifter, säkerhetsplan, startlistor och startnummerlapp finns tillgängliga hos Gransegel på övervåningen av Benn’s Prästkragens väg 20, Saltsjö-Boo torsdag 19:e kl 10-18 och fredag 20:e kl 10-13, , samt i sekretariatet på Ornö, på udden vid Kolnäsvikens inlopp fredag 20:e maj kl 20-21 och tävlingsdagen 21 maj 07:30-09:30.

4.2     Uthämtat startkuvert är likställt med registrering

4.3     Den som är ansvarig ombord ska kunna styrka klubbmedlemskap samt kunna visa båtens mätbrev.

5.       Seglingsföreskrifter och information

5.1     Seglingsföreskrifter och annan officiell information kommer även finnas tillgängligt på den officiella digitala anslagstavlan på ornorunt.se senast den 17 maj.

6.       Tidsprogram

6.1     Skepparmöte: Lördag kl. 8.30 på udden vid Kolnäsvikens inlopp, Ornö – N59°04,95′ / O18°23,23′

6.2     Första start: Lördag kl. 10.30, start sker per startgrupp mellan bojar utanför Kolnäsvikens inlopp.

6.3     Målgång: Lördag eftermiddag, mellan bojar utanför Kolnäsvikens inlopp.

6.4     Aftersail: Lördag kl 19-21. Tyresö Båtklubb bjuder på korv & bröd (även vegetarisk korv finns), på udden vid Kolnäsvikens inlopp.

6.5     Prisutdelning: Lördag ca kl. 19.30, på udden vid Kolnäsvikens inlopp.

7.       Genomförande

7.1     Distanskappsegling med starter uppdelade i startgrupper, 10 minuter mellan startgrupperna enligt tider i startlistan.

8.       Kappseglingsområde och bana

8.1     Kappseglingen sker på vattnen runt Ornö. Se ”Banbeskrivning”. Banans längd ca 23 MN. 

9.       Poängberäkning

9.1     En båts beräknade tid baseras på seglad tid x SRS-talet och avrundas till hela sekunder.

10.     Priser

10.1   I SRS kölbåt, SRS Flerskrov och SRSs delas priser ut till varje klass samt en sammanräknad total för kölbåt respektive flerskrov.

10.2   SRSs Shorthanded DM prisas i efterhand med plaketter till 1:an, 2:an och 3:an.

11.     Tips före / efter seglingen

11.1   Det finns gästhamnar i närheten för dem som vill göra tillfartsseglingen förväg, t ex två st. i Dalarö samt Karlslunds Marina. Länk till Dalarös gästhamnar under ”Färja mm”.

11.2   Dalarö Båtklubb har en sjösättningsramp i Askfatshamnen. Kontakta DBK om möjlighet att låna denna och ev avgift.

11.3   En del har besättningsmedlemmar som ansluter på lördag morgon. Dessa hämtas enklast i Hässelmara eller Dalarö. Hässelmara ligger ca 1 NM ost-nordost Kolnäsviken (N59°05,36 / O18°24,94) och det går färja dit från Dalarö. Länk till Ornö-färjan under ”Färja mm”.

11.4 Bil går att parkera på Dalarö. Länk till P-karta under ”Färja mm”.

12.     Upplysningar

Mejl orno.runt@tyresobat.se

Tävlingsledare – Henrik Andwinge: 070-5588000

Datum: Tyresö 2022-03-27